Được chơi tất cả tài khoản VIP ( Cập nhật hàng ngày )

Khi đủ điều kiện . Mỗi ngày bạn sẽ được nhận 1 ACC trong danh sách ở đây . Nhận mãi mãi nhận hết đời và không mất bất kỳ 1 chi phí nào . Nếu có acc bị khóa hoặc sai mật khẩu ib cho ad để ad xử lý loại bỏ nhé