Random 100K , Không có ACC Cùi ( 100% trắng thông tin )

Random 100k đảm bảo bạn sẽ không dính phải ACC tân binh , hạ sỹ , trung sĩ , hay khóa ( nếu trúng acc tân binh hoặc khóa inbox admin sẽ được hoàn tiền 100% ) LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỔI MẬT KHẨU NGAY SAU KHI MUA 100% TRẮNG THÔNG TIN NHÉ AE TRÚNG ACC CÓ THÔNG TIN ĐỀN BÙ 100%